Our privacy policy has changed.

View policy

Logo

Crisis Icebreaker, Torri’r Iâ Gyda Crisis, Pontypridd

 

Take an icy plunge to end homelessness. 

No one should face homelessness, and winter can be the most difficult time.

Jump in with Crisis this winter and help end homelessness for good.

Sign up to our organised event at the National Lido of Wales, Lido Ponty, in Pontypridd.

Swim solo or make a splash with friends in a relay team. 

Your £10 entry fee provides someone with a warm welcome to Crisis and helps them take the first steps out of homelessness.

You can help us further by getting your friends, family and colleagues to sponsor you to complete this icy challenge, particularly if you're planning on coming in fancy dress.

We hope to see you there.

 

Plymiwch i’r dŵr oer i drechu digartrefedd.  

Ni ddylai unrhyw un wynebu digartrefedd, a’r gaeaf yw’r amser anoddaf gan amlaf.

Neidiwch i’r dwfn gyda Crisis y gaeaf hwn i helpu i drechu digartrefedd am byth.

Cofrestrwch i gymryd rhan yn ein digwyddiad wedi’i drefnu yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ym Mhontypridd.

Nofiwch ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau mewn tîm.  

Bydd eich ffi gofrestru o £10 yn rhoi croeso cynnes i bobl i Crisis ac yn eu helpu i gymryd y camau cyntaf allan o ddigartrefedd. 

Gallwch chi hefyd ein helpu drwy ofyn i’ch ffrindiau, eich teulu a’ch cydweithwyr eich noddi i gwblhau’r her rewllyd yma, yn enwedig os ydych chi’n bwriadu dod mewn gwisg ffansi.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno.

This event is now closed